Föreningen

Adress

Brf Jaktfalken
Råbyvägen 30 – 38
754 22  Uppsala

Bopärm

En ”bopärm” medföljer varje lägenhet och ska lämnas till köparen vid eventuell försäljning.

Ekonomi

Föreningens ekonomiska förvaltning sköts av Riksbyggen. Avgifter aviseras kvartalsvis. Du kan även logga in på kundwebben:(kund.riksbyggen.se) och se kommande aviseringar där. Varmvatten och el tillkommer avgiften.

Enklaste sättet att betala din avgift är via autogiro. Var god se Riksbyggens hemsida för mer information.

Föreningsstämma

Enligt stadgarna ska ordinarie föreningsstämma hållas före juni månads utgång. Kallelse med uppgifter om tidpunkt och plats för stämman meddelas minst 14 dagar i förväg.

Föreningsstämman är ett viktigt tillfälle för dig som medlem i Brf Jaktfalken att kunna påverka ditt boende och utöva ditt inflytande.

Stadgar och årsredovisning

Var god se Riksbyggens hemsida. Logga in på kundwebben (kund.riksbyggen.se)