Avfallshantering

Vi har källsortering; glas, metall, pappersförpackningar, kartong och tidningar. Övrigt avfall, exempelvis elektriska apparater, ska köras till återvinningscentral.

Målet är att ha Uppsalas mest välskötta soprum! Ett snyggt soprum är trevligt för alla.