Ansvar & Regler

Som medlem i bostadsrättsföreningen har du ansvar för:

  • skötsel och underhåll av din lägenhet. Eventuella renoveringar eller ombyggnationer i lägenheten ska utföras fackmannamässigt. Kontakta förvaltaren vid frågor.
  • att du inte uppträder störande för dina grannar, det gäller även dina besökare.
  • att avgiften betalas till föreningens konto sista vardagen före månadsskiftet.
  • att följa gemensamma beslut i föreningen.

 

För allas trevnad tänk på:

  • Undvik störande ljud efter kl 23.
  • Att det är förbjudet att kasta ner fimpar från balkonger!
  • Det har varit problem i soprummet. Tänk på att sortera rätt och trycka ihop dina förpackningar efter som mer sopor innebär att tätare sophämtning behövs. Vilket i sin tur resulterar i dyrare sophämntningskostnader och på sikt kan leda till högre avgifter. Inga grovsopor får slängas i soprummet, vi har ingen tömning av det!
  • Se till att dörrarna går i lås så att vi inte får besök av objudna gäster.
  • Var snäll mot ytterdörrarna! Ibland öppnas de långsamt eller inte alls. Men snälla dra inte i dem, då går de sönder vilket blir dyrt.
  • Blockera ej trapphusen.